منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   VMwarevCenter Chargeback Manager
    
   ابزار vCenter Chargeback Manager مدیران IT را قادر می سازد تا IT را بعنوان یک سرویس همراه با مدل بازگشت هزینه ای ساده، انعطاف پذیر و دقیق ارائه دهند. با استفاده از این ابزار مدیران و راهبران شبکه را می توانند:
   • طراحی و ایجاد مدل ها و پارامترهای هزینه سفارشی شده به منظور نمایان سازی نیازهای سازمان
   • دستیابی به شمایل دقیق در خصوص هزینه های مجازی سازی
   • امکان ارائه IT بعنوان یک سرویس
   • مدیریت هزینه ها در خصوص عملیات های مجتمع
    
   مزایای کلیدی VMware vCenter Chargeback Manager
    
   ابزار vCenter Chargeback Manager این امکان را برای مدیران شبکه فراهم می سازد تا نمایی دقیق از هزینه های زیرساخت بدست آورده و IT را بعنوان یک سرویس همراه با مدل دقیق، ساده و قابل انعطاف بازگشت هزینه ارائه دهد.
    
   • ایجاد مدلهای هزینه سفارشی
   • مدیران IT و راهبران شبکه می توانند مدل بازگشت هزینه خود را با اطلاعاتی مستقل و منحصر به فرد از هزینه و نیز مدلهایی انعطاف پذیر سفارشی کنند.
   • پشتیبانی از سفارشی شدن مدل هزینه بر مبنای واگذاری منابع، مصرف منابع و یا ترکیبی از این دو به منظور تناسب با سیاست های هزینهای  منحصر به فرد یک سازمان
   • حفظ و نگهداری قالب های هزینه ای قابل استفاده به منظور استاندارد سازی پروسه افزودن مدل های هزینه به ماشین های مجازی 
   • امکان افزودن موارد چون هزینه پایه، هزینه ثابت، هزینه یکباره، فاکتورهای چند نرخی و هزینه متوسط جهت ایجاد مدهای هزینه های واقعی
   • گزارش هزینه های زیرساخت به شکل دقیق
   •  
   • ابزار vCenter Chargeback Manager به شکل خودکار گزارش هایی دقیق و با جزئیات کامل تهیه خواهد کرد که می تواند به واحدهای تجاری داخل یک سازمان ارائه شده و یا توسط IT به منظور تصمیم گیری ها و طراحی های بعدی مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع می تواند تصویری واضح از منابع استفاده شده و هزینه های متناظر با آنها را در اختیاز سازمان قرار داده و این درک را که "ماشین های مجازی رایگان هستند" حذف خواهد کرد.
   • تولید گزارشهای هزینه که می تواند به منظور مقایسه مدل های هزینه و منابع استفاده شده در یک دوره زمانی خاص مورد استفاده قرار گیرد.
   • این ابزار شامل گزارش های قابل سفارش است که سبب می شود گزارش های ایجاد شده Header،Footer، عنوان، لوگو و دیگر نمادها را به منظور تناسب با استانداردهای شرکتی و تجاری مورد استفاده قرار دهد.
   • گزارش بر اساس ماشین های بیشتر استفاده شده و ماشین های پر هزینه، سازمان را قادر می سازد تا عوامل اصلی در هزینه های Datacenter را روشن ساخته و در نتیجه بکارگیری و اولویت بندی فعالیت های پیشرونده ساده تر گردد.
   •  
   • ایجاد مسئولیت در محیط های ابری (Cloud)
   • راهبران شبکه هم اکنون ابزاری در اختیار دارند تا IT را بعنوان سرویس ارائه دهند. vCenter Chargeback Manager :
   • اندازه گیری ابزارهای مدیریت شده در VMWare vCloud Director شامل ترافیک شبکه Broadband، آدرس-های IP عمومی و دیگر سرویس ها نظیر DHCP، NAT و فایروال.
   • خودکار سازی ایجاد سلسله مراتب بازگشت هزینه vCloud Director بر اساس دیتاسنترهای مجازی و vAppهای سازمانی vCloud Director.
   • پشتیبانی از مدل های مدیریت منابع در vCloud Director و فعال سازی هزینه های مرتبط با Poolهای رزرو شده و واگذار شده.
    

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0