منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   VMwarevCenter Site Recovery Manager
    
   این ابزار محصولی پیشرو در حوزه مدیریت Disaster Recovery در بازار است.این ابزار حفاظت بازیابی مطمئن و ساده را برای هر نرم افزار کاربردی مجازی فراهم می آورد. Site Recovery manager تبادل اطلاعات بین vSphere را بصورت بهینه درآورده و واسطی ساده را به منظور برپایی طرح های Recovery به منظور فعالیت در تمامی سطوح زیرساخت فراهم می آورد. طرح¬های Recovery می توانند بصورت نامنظم به منظور اطمینان از مشاهده نیازهای کسب و کار به حالت اجرا درآیند. Site Recover Manager می تواند پورسه های Failover و failback را بصورت اتوماتیک درآورده و این اطمینان را فراهم آورده که Recovery Point Objective و Recover Time Objective سریع و قابل اعتماد خواهد بود.
    
    
   ویژگی های کلیدی بازیابی مدیر سایت 
    
   برنامه های بازیابی متمرکز :
   • ایجاد و مدیریت برنامه های بهبود به طور مستقیم از سرور vCenter
   • کشف و نمایش ماشین های مجازی محافظت شده توسط آن و یا تکرار تکرار ذخیره سازی مبتنی برپایه
   • نقشه ماشین های مجازی به منابع مناسب در سایت failover کپی (استخر منابع، سوئیچ های مجازی و پوشه های مجازی ماشین) مانیتور در دسترس بودن سایت و کاربران هشدار در مورد شکست های سایت امکان پذیر است.
   • فرآیند بوت شدن سیستم از ماشین های مجازی را مشخص کنید.
   • سفارشی کردن آی پی مجازی ماشین
   • سفارشی کردن خاموش کردن ماشین های مجازی با اولویت پایین، در سایت failover کپی.
   • گسترش طرح های بهبود با برنامه های سفارشی.
   • کنترل دسترسی به برنامه های بازیابی با کنترل دسترسی مبتنی بر نقش گرانول.
   • بازیابی سایت های مختلف به یک سایت بازیابی مشترک
    
   تست Nondestructive : 
   • اتومات اجرای آزمون بازیابی
   • اهرم قابلیت ذخیره سازی عکس فوری به انجام آزمون بازیابی، بدون ایجاد وقفه در تکرار.
   • بازیابی ماشین های مجازی در یک شبکه جدا شده برای جلوگیری از هرگونه تاثیر آن بر برنامه های تولید.
   • فروشگاه، نمایش و صادرات نتایج: از شماره آزمون و اجرای failover کپی از vCenter سرور.
   • سفارشی کردن اجرای برنامه های بازیابی برای آزمایش سناریوهای
    
    
   پشتیبانی از تکرار  :
   • اهرم اولین تکرار مبتنی بر صنعت  hypervisor ،
   • مدیریت تکرار به طور مستقیم از طریق vCenter، در سطح مجازی دستگاه دارای دانه های ریز تر و قابل انعطاف تر است.
   • حذف الزامات مورد نیاز برای ذخیره سازی آرایه یکسان در سراسر سایت ها
   • پشتیبانی از استفاده از ذخیره سازی کم پایان، از جمله ذخیره سازی مستقیم فایل های پیوست شده
   • ارائه انعطاف پذیر RPOs از 15 دقیقه تا 24 ساعت.
   • تکرار تنها تغییرات به منظور افزایش بهره وری شبکه.
   • مقیاس برای صدها نفر از ماشین های مجازی.
   • پشتیبانی برای فایل و ثبات نرم افزار است.
    
    
   پشتیبانی از سوم تکرار ذخیره سازی مبتنی بر :
   • از میان طیف گسترده ای از آرایه های ذخیره سازی سازگار و محصولات تکرار از فروشندگان عمده.
   • استفاده از راه حل های تکرار ذخیره سازی مبتنی بر iSCSI را، کانال فیبر و یا ذخیره سازی NFS.
   • حصول اطمینان از تنگ ادغام با مدیر سایت بازیابی از طریق SRAs ها
   • اتومات تکثیر و عملیات همگام سازی داده ها برای هماهنگ غلبه بر خرابیهای فاجعه بازیابی و مهاجرت برنامه ریزی شده.
    
   خودکار failover کپی فاجعه بازیابی :
   • نظارت بر در دسترس بودن سایت ها و کاربران هشدار در مورد شکست های سایت امکان پذیر است
   • آغاز اجرای طرح بهبود از vCenter سرور تنها با یک دکمه.
   • توقف تکثیر و به طور خودکار ارتقاء از datastores تکرار برای بهبود
   • خاموش کردن ماشین های مجازی با اولویت پایین، در محل failover کپی
   • بوت ماشین های مجازی محافظت شده با فرآیند بوت شدن سیستم مشخص
   • اجرای اسکریپت های تعریف شده توسط کاربر و مکث در دوران بهبودی
   • مجددا پیکر بندی IP مجازی ماشین ها به مطابقت پیکربندی شبکه در سایت failover کپی.
   • مدیریت و نظارت بر اجرای برنامه های بازیابی در vCenter سرور.
    
    
   Failback خودکار:
   • اتومات failback به سایت اصلی تولید.
   • Reprotect ماشین های مجازی به طور خودکار معکوس تکرار به سایت اصلی.
   • اجرای طرح بهبود اصلی در جهت معکوس.
   • با تکرار نیز در دسترس است
    
   مهاجرت برنامه ریزی شده :
   • ستفاده از گردش کار برنامه ریزی شده مهاجرت برای اطمینان از صفر از دست دادن داده ها و مهاجرت نرم افزار سازگار است.
   • انجام همگام سازی داده ها به زور تکرار کامل از ماشین های مجازی شده به سایت failover کپی 
   • خاموش کردن ماشین های مجازی محافظت شده در سایت اصلی
   اجرای طرح بهبود اعمال نفوذ ماشین های مجازی نرم افزار سازگار
    

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0