منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   VMwarevCenter Protect Advanced
    
   vCenter Protect Advanced به منظور استفاده در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMB) و نیز نیازهای سازمانی طراحی و ارایه شده و در همین رابطه می تواند قابلیت هایی چون مدیریت بروز رسانی به شکل متمرکز، جمع آوری و تشکیل فهرست دارایی ها و داشته ها، آنتی ویروس و مدیریت توان مصرفی را بصورت راهکاری جامع هم بر روی ساختارهای مجازی و هم ساختار قدیمی فیزیکی ارایه دهد. همچنین مدیریت متمرکز بر روی سیستم های عامل ویندوز و نیز ابزارهای کاربردی مبتنی بر ساختار ویندوزی را نیز هم بر روی سیستم های مجازی و هم سرورهای فیزیکی و Workstationها شامل می شود.
    
    
   مزایا و ویژگی های کلیدی
    
   vCenter Protect Advanced توانایی ارایه ویژگی های مدیریتی IT زیر را داراست:
    
   • Patch Management: این ابزار میتواند اسکن و پویشی مداوم بر روی نرم افزار های بکار گرفته شده داشته و پیاده سازی وصله های ارایه شده (بخصوص وصله های حیاتی و امنیتی) را اجرایی نماید. vCenter Protect Advanced میتواند سرویس Patch Management را بصورت یک هسته مناسب امنیتی و وظیفه ای خودکار انجام داده و بهمین ترتیب در وقت مدیران و راهبران IT صرفه جویی نماید تا مدیران بتوانند بر روی بهینه سازی سازوکار سرمایه گذاری و تمرکز نمایند.
   •  
   • Asset Inventory: این ابزار میتواند فهرستی از دارایی های سخت افزاری و نرم افزاری موجود بر روی سیستم های مجازی و فیزیکی را تهیه و ثبت نماید.
   •  
   • Antivirus: از دیگر قابلیت های کلیدی این ابزار، اجرا و نگهداری آنتی ویروس در سطح تمامی پلتفرم ها به روش متمرکز بوده تا بدین ترتیب هزینه را کاهش داده و امنیت سیستم ها را بهبود بخشد. مسلما بحث "آنتی ویروس و وصله های امنیتی" همواره بحثی کلیدی برای هر شبکه ای به شمار میرود.
   •  
   • Power management: با استفاده از قابلیت Wake-On LAN، سیستم های غیر فعال بصورت مدیریت شده روشن شده و پس از بروز رسانی و پیاده سازی وصله های امنیتی خاموش خواهند شد. این ویژگی های می تواند در زمان-های خارج از فعالیت سیستم ها اعمال شده و به این ترتیب هزینه های محتمل مدیریتی کاهش یابد. همچنین تنظیمات توان مصرفی سیستم ها نیز از دیگر قابلیت های قابل اجرا در این ابزار است. بعنوان مثال میتوان کامپیوتری را تنظیم نموده تا در ساعات پایان روز و یا روزهای تعطیل خاموش شود و در نتیجه  بدون ایجاد وقفه و اختلال در امور عملیاتی، صرفه جویی برابر با 60 دلار در سال از لحاظ توان مصرفی بدست آورد.
   •  
   • ITScripts : با استفاده از قابلیت ITScript میتوان بسیاری از پروسه های معمول گردش کار را رفع اشکال و خودکارسازی نمود. همچنین ITScripts میتواند برای ساخت پروسه های گردش کار مستقل و یکتا براحتی و به سرعت مورد استفاده قرار گیرد.
   •  
   • Snapshot Backup Recovery: تهیه Snapshot از ماشین های مجازی و مدیریت آن (قبل و بعد از اعمال وصله های امنیتی با سرعتی بالا) و بصورت همزمان خودکارسازی پروسه پشتیبان گیری از دیگر قابلیت های کلیدی این ابزار به شمار می رود. بدین ترتیب یک نسخه پشتیبان از وضعیت مناسب حال حاضر ماشین مجازی سریعا در دسترس بوده تا در صورت نیاز  پروسه بازگشت به وضعیت قبل و یا بازیابی در زمان بروز حادثه امکان پذیر باشد.
    

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0