مسئولیت اجتماعی

تعهد به جامعه و محیط زیست، مفهومی چند وجهی در گروه دوران است. ما همواره، در جایگاه یک مجموعه پیشرو، در حوزه خدمات نرم افزاری، مسئولیت های اجتماعی خود را مد نظر داشته‌ایم. توجه به مقولات سلامت، ایمنی، محیط زیست مورد تأکید همیشگی مدیران اجرایی ما بوده است. این امر ریشه در اهمیت حفظ سلامت منابع انسانی به طور عام و به ویژه موارد دخیل در کسب و کارمان و نیز اهمیت حفاظت از محیط زیست دارد. همچنین در سال اخیر، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در مجموعه مشتریان گروه دوران در خصوص توجه به مسئولیت اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.

مشارکت های اجتماعی

از جمله سیاست های کلان گروه دوران، حمایت معنوی و مشارکت فعال در تعداد کثیری از رویدادهای علمی، صنعتی، فرهنگی و عام المنفعه است. وجود این تفکر، در وهله اول برآمده از باور عمیق گروه دوران به مسئولیت های خود در قبال رشد و توسعه پایدار و سپس برآمده از ارتباط تنگاتنگ بدنه دانش آموخته مدیریتی و کارشناسی گروه با مجامع علمی، پژوهشی، صنعتی و فرهنگی ایرانی و غیر ایرانی است.

برخی از نمونه های اجرایی مسئولیت اجتماعی گروه دوران

گروه دوران با حذف اغلب روش های کاغذی و توسعه فعالیت های الکترونیک خود، تلاش می نماید تا در حفظ و نگهداری منابع طبیعی اقدامات موثری انجام دهد. در همین رابطه، تولید و تکثیر انبوه اوراق اداری مانند سربرگ، کاتالوگ، بروشور، پاکت نامه، جزوات آموزشی تا حد ممکن کاهش یافته و اکثر نیازها در این حوزه از طریق نشر الکترونیک انجام خواهد شد. همچنین هر ساله بصورت نمادین تعدادی اصله نهال توسط اعضای هیئت مدیره گروه دوران در روز درختکاری، کاشته می شود. گروه دوران، علاوه بر همکاری با انجمن ها و سازمان های خیریه سعی بر توسعه آن دارد. از این میان می توان به همکاری با موسسه حمایت از بیماران سرطانی محک و مرکز بیماران اعصاب و روان هدایت اشاره کرد. حمایت مادی و معنوی از برنامه های فرهنگی مانند تئاتر ها، کنسرت های موسیقی، گالری های نقاشی، ژوژمان های عکاسی و تورهای طبیعت گردی همواره در دستور کار گروه دوران قرارداشته و تاکید بر حضور مستمر پرسنل در این برنامه ها دارد.

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0