گروه دوران به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.

عنوان شغلحداقل سابقه کاریردیف شغلیمشاهده جزییات
    از  2  
کارشناس فروش نرم افزار3
کارشناس نصب و پشتیبانی نرم افزار
برنامه نویس ++C3
کارشناس پشتیبانی شبکه2
کارشناس استقرار / سیستم های نرم افزاری2
برنامه نویس Full Stack3
برنامه نویس وب
مسئول دفتر2
کارشناس استقرار/سیستم های نرم افزاری3
برنامه نویس java2
برنامه نویس حرفه ای ++C2
برنامه نویس .net2
برنامه نویس Frontend 2
کارشناس بازرگانی ( صادرات، واردات )5BP
کارشناس فروش تجهیزات3BN
کارشناس ارشد تحلیل شبکه5
برنامه نویس حرفه ای C++6
کارشناس فروش5
کارشناس Sys Admin-
کارشناس ارشد کنترل پروژه3MCP
کارشناس تست نفوذ آشنا به پلتفرم های شبکهPTN1
کارشناس تست نفوذ نرم افزارهای وبPTN
کارشناس تست نفوذ نرم افزارهای موبایل اندروید و IOSP1T1
کارشناس پشتیبانی فنی نرم افزار2ES1
کارشناس پشتیبانی شبکه2

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0