گروه دوران به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.

موقعیت های شغلی گروه دوران
عنوان شغلحداقل سابقه کاریردیف شغلیمشاهده جزییات
برنامه نویس Frontend 2
برنامه نویس .net2
کارشناس فروش تجهیزات3BN
کارشناس بازرگانی ( صادرات، واردات )5BP
کارشناس پشتیبانی فنی نرم افزار2ES1
کارشناس تست نفوذ نرم افزارهای موبایل اندروید و IOSP1T1
کارشناس تست نفوذ نرم افزارهای وبPTN
کارشناس تست نفوذ آشنا به پلتفرم های شبکهPTN1
کارشناس ارشد کنترل پروژه3MCP
کارشناس Sys Admin-
کارشناس فروش5
برنامه نویس حرفه ای C++6
کارشناس ارشد تحلیل شبکه5
کارشناس پشتیبانی شبکه2
کارشناس استقرار سیستم های نرم افزاری4
برنامه نویس جاوا 3

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0