گروه دوران به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.

موقعیت های شغلی گروه دوران
عنوان شغلحداقل سابقه کاریردیف شغلیمشاهده جزییات
طراح UI/UX2UIX
برنامه نویس Frontend 2
برنامه نویس .net2
کارشناس فروش تجهیزات3BN
کارشناس بازرگانی ( صادرات، واردات )5BP
کارشناس پشتیبانی فنی نرم افزار2ES1
برنامه نویسPython و فریمورک Django3PJ
کارشناس VOIPVP
کارشناس حسابداری (آشنا به تدبیر)- FA
کارشناس تست نفوذ نرم افزارهای موبایل اندروید و IOSP1T1
کارشناس تست نفوذ نرم افزارهای وبPTN
کارشناس تست نفوذ آشنا به پلتفرم های شبکهPTN1
کارشناس طراحی مرکز داده2DC1
کارشناس فروش خدماتICT Account Manager - F1
کارشناس ارشد کنترل پروژه3MCP
کارشناس Sys Admin-
کارشناس فروش5
برنامه نویس حرفه ای C++6
کارشناس ارشد تحلیل شبکه5
کارشناس پشتیبانی شبکه2
کارشناس استقرار سیستم های نرم افزاری4
برنامه نویس جاوا 3

5.3.4.0
V5.3.4.0