مدیریت کیفیت خدمات

رسيدگي به شکايات مشتري

فرآيند رسيدگي به شکايات به عنوان جز لاينفک نظام مديريت کيفيت مورد تاکيد هئيت مديره گروه دوران مي باشد. از نگاه گروه دوران دريافت و رسيدگي به پيشنهادات، انتقادات و يا شکايات مشتريان گرامي بسيار با اهميت تلقي گرديده و حق مسلم شما محسوب مي‌گردد لذا خواهشمند است با يکي از روش‌هاي زير با ما ارتباط برقرار نماييد

مطالب بيشتر

سنجش مستمر رضايتمندي مشتريان

سنجش رضايتمندي مشتريان به صورت حضوري، تلفني، مجازي و در تمامي درگاهاي ارتباطي گروه دوران به صورت مستمر انجام مي گيرد. تحليل تمامي نظرات ارائه شده از جانب شما، موجبات حصول اطمينان گروه دوران از حسن عملکرد در تمامي زمينه هاي فعاليت را به همراه دارد. لذا خواهشمند است با يکي از روش هاي زير با ما ارتباط بر قرار نماييد:

مطالب بيشتر

5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0