اصطلاح خدمات شبکه یک تعریف کلی از تمامی خدماتی است که در حوزه  شبکه های کامپیوتری قابل ارائه است. این خدمات میتوانند از ابتدایی ترین مراحل مانند بررسی و آماده سازی زیرساخت مناسب برای ایجاد امکان راه اندازی شبکه های کوچک و بزرگ، پشتیبانی شبکه، کابل کشی و داکت کشی شبکه، آرایش رک و داکت و به طور کلی خدمات پسیو شبکه، تا خدمات اختصاصی تر مانند راه اندازی سرویس های پایه ای و اساسی شبکه مانند نصب و راه اندازی اکتیو دایرکتوری و ... در نظر گرفت.

   گروه دوران یکی از موفقترین مجموعه شرکت های دانش بنیان می باشد که با هدف ارائه محصولات و خدمات متنوع در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاسیس گردید. ارائه خدمات متنوع در حوزه شبکه از جمله اقدامات این مجموعه می باشد. مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی مراکز داده، پیاده سازی راهکارهای مجازی سازی و رایانش ابری، پیاده سازی شبکه های LAN & WAN و ... از جمله خدمات گروه دوران در حوزه شبکه می باشد.

   با توجه به پیشرفت تکنولوژی و افزایش ضریب استفاده از این سرویس ها و خدمات هر روز شاهد به وجود آمدن مباحث جدیدتری در زمینه خدمات شبکه هستیم و لیست فعالیت هایی که بخشی از زیرمجموعه بزرگ خدمات شبکه هستند هر روز در حال افزایش است.

   از جمله خدمات در حوزه شبکه

    

   5.7.4.0
   گروه دورانV5.7.4.0