محصولات شبکه

محصولات بومی شبکه

شرکت دوران از همان بدو تاسیس، اقدام به تولید نرم افزار و ارائه خدمات مرتبط با شبکه های کامپیوتری نمود. گستره محصولات و خدمات این شرکت در این زمینه چنان فراگیر بوده است که مشتریان بسیار زیادی در این زمینه جذب این شرکت شده اند. تولید و ارائه محصولاتی جهت کنترل دسترسی، مدیریت و محافظت از منابع شبکه و همچنین ارائه خدمات متنوع جهت نصب و راه اندازی انواع شبکه ها و مراکز سرویس دهنده به این شبکه ها، باعث شده تا گروه دوران را قادر سازد که با بهره گیری از تیم خبره و مجرب خود، پاسخگوی نیازمندی های متنوع سازمان ها، نهادها، مجموعه ها و شرکت ها باشد.

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0