• تعداد بازدید : 88
انتخاب ریاست گروه دوران در شورای مركزی سازمان نظام صنفی كشور

انتخاب ریاست گروه دوران در شورای مرکزی سازمان نظام صنفی کشور

تاریخ 29 بهمن 1399

با برگزاری جلسه هیات عمومی نصر کشور، انتخابات شورای مرکری دوره ششم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به انجام رسید و جناب آقای علیرضا عابدی نژاد، ریاست گروه دوران با کسب اکثریت آراء به عضویت شورای مرکزی درآمد.

برای ایشان موفقیت و دستاوردهای درخشان در انجام ماموریت صنفی و کشوری آرزومندیم.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0