جستجو در موقعیت های شغلی شرکت دوران

  جزئیات موقعیت های شغلی گروه دوران
  عنوان شغل :  کارشناس فروش نرم افزار
   رشته تحصیلی :  لیسانس بازرگانی، بازاریابی و یا سایر رشته های مرتبط
  مهارت ها و تخصص ها :  آشنا به فرایند مناقصات - فن بیان قوی و توانایی مذاکره - رفتار حرفه ای و روحیه کار تیمی - پیگیری سرنخ فروش تا عقد قرارداد - سابقه فعالیت در حوزه فروش نرم افزار - تحلیل نیازهای مشتری و ارائه پیشنهادات مناسب - آشنا با اصول بازاریابی B2B و راهکارهای فروش سازمانی - آشنایی با مفاهیم نرم افزارهای سازمانی (ERP) مزیت محسوب می شود
  حداقل سابقه کاری :  3سال
  حداکثر سن :  سال
  ردیف شغلی  
.
  برای ارسال رزومه کلیک کنید

6.0.8.0
V6.0.8.0