آموزش

    در عصر تکنولوژی و فناوری اطلاعات،به دلیل اهمیت بسیار بالای داده ها، ذخیره سازی اطلاعات به عنوان مهمترین شاخص شناخته میشود که به همین سبب شرکت های زیادی را به فعالیت در این زمینه واداشته است. در این میان شرکت بزرگ  مانند EMC و HP  به عنوان بزرگترین  و پرچمدار سیستم های ذخیره سازی داده های دیجیتالی در جهان شناخته میشود.که علاوه بر طراحی و ساخت اَبَرسیستم های ذخیره سازی اطلاعات، از نامداران سیستم های Backup ،Recovery و Archiving نیز میباشد. یکی از اساسی ترین و جدیدترین تکنولوژی ها برای انجام این مهم، استفاده از رایانش ابری(cloud computing ) می باشد. این شرکت ها با سرعت بخشیدن به مسیر استفاده از این تکنولوژی، به ذخیره سازی ، مدیریت ، حفاظت و تحلیلارزشمندترین دارایی یک سازمان، که اطلاعات آن میباشد، از طریقی سریعتر، امن و مقروم به صرفه کمک میکند.


    DOURAN Portal V4.0.4.0

    V4.0.4.0