آموزش


  مدیران IT سازمانها، معمولا برای پاسخدهی به نیازهای سایر ارکان سازمان خود برنامه ریزی می کنند و نرم افزارهای مختلفی را بدین منظور تهیه می کنند ولیکن اغلب این مدیران وقتی قرار است گزارشی از وضعیت تجهیزات کامپیوتری داخل سازمان خود تهیه کنند و یا اینکه بررسی کنند که چه نرم افزارهایی در سازمانشان نصب است و کدام نرم افزارها نیاز به ارتقاء دارند با چالش جدی مواجه می شوند. همچنین این مدیران برای آنکه بتوانند به انبوه درخواست پرسنل مختلف در خصوص مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری پاسخ بدهند و یا اینکه برای تامین تجهیزات مورد نیاز سازمان برنامه ریزی کنند با مشکل روبرو می شوند. سیستم سرویس دسک (میز کار) دوران، سیستمی است که بر اساس استاندارد ITIL به مدیریت چند جانبه تجهیزات و خدمات IT سازمان می پردازد.
  حاکمیت
  PA-DSS
  PCI-DSS
  ITIL
  استاندارد
  ISMS

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0