آموزش


  با توجه به پيشرفت و گسترش علوم کامپیوتر و گسترش مفاهیم IT در مرور زمان شرایط کاری نیز تغییر کرده است، ساختارهای سنتی و محدود گذشته جای خود را به مشاغلی همراه با ساختارهای پیشرفته و گسترده داده اند، تعداد شرکت ها و سازمان ها به صورت روزانه در حال افزایش می باشد و شعب و دفاتر مختلف مرتبط به یکدیگر امروزه تبدیل به امری بدیهی در حوزه تجارت مبدل گشته است، در همین راستا و با توجه به تغییر الگوهای تجارت به وجود آمدن نيازهای جديد نیز خیلی دور از ذهن نمی باشد. ، یکی از بروز ترین و در عین حال گسترده ترین حوزه ها مختص به شبکه های کامپیوتری (Network) می باشد، بحثی که امروزه مبنا و اساس کار تجارت های مختلف می باشد و لحظه ایی اختلال در عملکرد آن مساوی با ضرر های هنگفتی محسوب می گردد. در حقیقت حوزه تخصصی شبکه (Network) امروزه جزء جدایی ناپذیر از تجارت های هزاره جدید می باشد و تقریباً هیچ کسب و کاری بدون کمک گرفتن از بستری که Network برای آن فراهم می آورد نمی تواند به رشد و موفقیت خود امیدوار باشد، در واقع این مفهوم شبکه است که در دنیای امروز کمک بسیاری به رشد و پیشرفت و تداوم به دست آوردن موفقیت های مشاغل و کسب و کارهای تجاری می نماید.


  comTIA
     +Network  
  +Server  
                  +Security  
     +A  
  +Storage  
  Cisco
  CCNA Wireless
  (CCNA)Data Center
  CCNA Security
  CCNA Voice
  CCNA VoIP
  CCNP R&S
  CCNP Wireless
  CCNP wireless Security
  CCNP Security
  Data Center CCNP
   Nexus 1000v Series Switch
  CCDA
  CCDP
  MikroTik
    MikroTik Certified Network Associate  ( MTCNA )
    MikroTik Certified Wireless Engineer ( MTCWE )
    MikroTik Certified User Management Engineer ( MTCUME )
    MikroTik Certified Routing Engineer ( MTCRE )
    MikroTik Certified Traffic Control Engineer ( MTCTCE )
    MikroTik Certified Inter-networking Enginee  ( MTCINE )
  Linux
  LPIC-1
  LPIC-2
  RHCE
  Microsoft
  Microsoft Certified Solution Associate
  Microsoft Certified Solution Expert
  Microsoft Exchange 2016 Advanced Configuration
  Microsoft Private Cloud
  Microsoft Office 2016
  Microsoft SQL Server
  Microsoft Dynamics CRM
  Business Intelligence
  SharePoint Server 2013  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0