خدمات شبکه

  محصولات شبکه

   کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات ITIL

   در سازمان ها نظارت و اجرای راهبردهای فاوا بر عهده بخش فناوری اطلاعات  و مدیریت آن (CIO) است و از آنجا که این بخش ماهیتی خدماتی دارد، اصلی ترین مأموریت این بخش یعنی ارائه هر چه بهتر خدمات فناوری اطلاعات در سازمان، به ارائه کارا و بهنگام خدمات کسب و کار می‌انجامد.

   در این راستا، راهبردها و چارچوب های مرجع بین المللی موجود نیز با نام «مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات» (ITSM) شناخته می‌شوند.

   چارچوب های مرجع پیاده سازی ITSM بر پایه مجموعه ای از بهترین تجارب و کارکردها بنا نهاده شده، که از مهمترین آنها می توان به کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات ITIL اشاره نمود.

   نقطه تمایز کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات ITIL: IT Infrastructure Library از بسیاری از چارچوب‌های مشابه، که موفقیت آنرا تضمین کرده است در آنجا نهفته که این استاندارد (غیررسمی) هرچند بهترین تجارب و کارکردها را عرضه می‌دارد، دست سازمان را در انتخاب روشی که برای پیاده نمودن آن‌هادر نظر می‌گیرد، باز می‌گذارد و این امر موجب می‌شود گستره وسیعی از سازمان‌ها با نگاه به توانایی‌های خود و در حالی که راهبردهای سطح بالا را از کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات دریافت می‌کنند، به روشی مناسب برای پیاده نمودن استاندارد دست یابند.

   سیزده فرایند مدیریتی در بخش ارائه خدمات در کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات، پیش‌بینی شده که در چهار گروه ارتباطی، کنترلی، شفاف‌سازی و نشر دسته‌بندی می‌شوند.

   پیاده سازی itil, مشاوره itil ,itil چیست, مدیریت خدمات فناوری اطلاعات, مدیریت خدمات فن اوری اطلاعات, مدیریت خدمات فناوری اطلاعات itsm, پیاده سازی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات, پیاده سازی itsm, کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات, کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات, مشاوره پیاده سازی itil, نحوه پیاده سازی itil

   DOURAN Portal V4.0.4.0

   V4.0.4.0