منوی سخت افزارها

  منوي نرم‌افزارها

   HP ArcSight Threat Response Manager

   سيستم HP ArcSight Threat Response Manager که به اختصار TRM ناميده می شود، راهکاری برای پايش وقايع امنيتی به صورت متمرکز، يکپارچه و انتها به انتها می باشد، به گونه ای که اين امکان را فراهم می سازد تا از ميزان تهديدات ناشی از وقايعی که از طريق ArcSight ESM، ArcSight Express، RepSM و ديگر تجيهزات امنيتی استخراج شده اند، کاهيد و پاسخ پيشگيرانه نسبت به تهديدات شناسایی شده داد.

   سيستم TRM زمان پاسخ را کوتاهتر می کند و مخاطرات کسب و کار را به صورت پيشگيرانه مديريت می کند.    
   قابليت های کليدی:
   • پاسخ به تهديدات امنيتی به صورت پيشگيرانه
   • کاهش تهديدات شبکه با توجه به وقايعی که از طريق ArcSight ESM، ArcSight Express و RepSM و يا ديگر راهکارهای امنيتی تريگر شده اند
   محصول HP ArcSight TRM به صورت سخت افزاری (Appliance) ارائه شده است.

   تجهیزات hp arcsight, تجهیزات hparcsight, فروش ارکساید, فروش hparcsight, فروش hp arcsight, تجهیزات اچ پی, تجهیزات ارک سایت, hp arcsight

   DOURAN Portal V4.0.4.0

   V4.0.4.0