منوی سخت افزارها

  منوي نرم‌افزارها

   HP ArcSight IdentityView

   قابليت HP ArcSight IdentityView، فعاليت کاربر را در کليه برنامه های کاربردی و سيستم ها پايش می کند.

   HP ArcSight IdentityView نتايج حاصل از همبستگی سنجی HP ArcSight ESM را با اطلاعات حاصل از سيستم مديريت هويت و دسترسی (IAM ) با توجه به کاربر و نقش آن ترکيب می کند. HP ArcSight IdentityView، وقايع را با اطلاعات کاربر غنی می سازد، و فعاليت کاربر را به تصوير می کشد.    قابليت های کليدی:
   • تحليل فعاليت های انجام شده با توجه به نقش کاربر 
   • رده بندی پرمخاطره ترين کاربران و بخش های سازمانی
   • شناسایی کلاهبرداری 
   • تسريع در بازرسی قانونی
   • ايجاد داشبورد امنيتی با توجه به معيارهای امنيتی گروه های کاربران

   تجهیزات hp arcsight, تجهیزات hparcsight, تجهیزات اچ پی, فروش ارکساید, فروش hparcsight, فروش hp arcsight, تجهیزات ارک سایت, hp arcsight

   DOURAN Portal V4.0.4.0

   V4.0.4.0