سیستم داشبورد مدیریت
DOURAN Dashboard
سیستم داشبورد مدیریت دوران كه حاصل تلاش شبانه روزي تيم R&D دوران مي باشد به منظور ارائه تحليل هاي مديريتي بهتر به مديران سازمانها تهيه و طراحي گرديده است و سعي شده است ضمن بكارگيري تمامي امتيازات مشابه هاي خارجي با ايده هاي جديد متخصصين ايراني عجين شده تا بتواند هم در بازار داخلي و هم در بازار خارج از كشور اين نياز را مرتفع نمايد. در اين محصول علاوه بر آنكه امكانات متنوع و متداولي كه (در سيستم هاي مشابه ديده مي شود) گذاشته شده است با يكپارچگي بي نظيري كه در ارائه گزارشات مختلف تحليلي ، نموداري و پيشرفته تدارك ديده شده است تلاش گرديده محيطي كاملا كاربر پسند فراهم گردد كه هر كاربري بتواند با حداقل آموزش (كمتر از يك ساعت) گزارشات و تحليل هاي خاص خود را از سيستم استخراج نمايد.

وظيفه سيستم هاي هوش سازمانی نيز اينست كه محيطي را فراهم نمايند كه مديران و كارشناسان با كمترين كليك بتوانند سطح ساده و تحليل شده اي از اطلاعات سازمان را در قالب آمارها و نمودارها مشاهده نمايند.

برنامه ریزی منابع سازمانی, ERP, معرفی erp, erp چیست, بستر erp, راه اندازی erp, مدیریت erp, راه اندازی ای ار پی, سیستم داشبورد مدیریت, برنامه ریزی منابع سازمانی, ERP, معرفی erp, erp چیست, بستر erp, راه اندازی erp, مدیریت erp, راه اندازی ای ار پی, فروش erp, نرم افزار erp

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0