گروه سیستم های مالی | گروه دوران
En
سه‌شنبه, 2 آبان 1396
  • En

ERP


گروه سیستم های مالی

Douran Financial
 


در سازمان ها،اغلب فعالیتها منتهی به اثرات مالی می شوند و وقتی سیستمها در قالب یك ERP قرار می گیرند، توسط یك هسته مركزی به نام حسابداری از نقطه نظر مالی به تعامل با یكدیگر می پردازند. این هسته علاوه بر صدور و یا كنترل جریانات مالی ، در حقیقت شاهراهی است برای هدایت نقدینگی و اعتبارات به سیستمها و فعالیتهای دیگر سازمان.راهکارهای یکپارچه سازمانی, سیستم erp بومی, نرم افزار erp, سیستم جامع نرم افزاری, سیستم مدیریت فرایندهای سازمانی, سیستم مدیریت امور مشتریان, معرفی ERP, نرم افزار ای ار پی, راه اندازی erp, بستر erp, فروش erp, خرید erp, فروش نرم افزار erp, چیست ERP

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0