ERP

  گروه سیستم های مالی

  Douran Financial
   


  در سازمان ها،اغلب فعالیتها منتهی به اثرات مالی می شوند و وقتی سیستمها در قالب یك ERP قرار می گیرند، توسط یك هسته مركزی به نام حسابداری از نقطه نظر مالی به تعامل با یكدیگر می پردازند. این هسته علاوه بر صدور و یا كنترل جریانات مالی ، در حقیقت شاهراهی است برای هدایت نقدینگی و اعتبارات به سیستمها و فعالیتهای دیگر سازمان.  •     سیستم حسابداری پایه
  •     سیستم حسابداری بخش عمومی
  •     سیستم بوجه
  •     سیستم حسابداری انبار
  •     سیستم دریافت و پرداخت
  •     سیستم قیمت تمام شده


   راهکارهای یکپارچه سازمانی, سیستم erp بومی, نرم افزار erp, سیستم جامع نرم افزاری, سیستم مدیریت فرایندهای سازمانی, سیستم مدیریت امور مشتریان, معرفی ERP, نرم افزار ای ار پی, راه اندازی erp, بستر erp, فروش erp, خرید erp, فروش نرم افزار erp, چیست ERP

   DOURAN Portal V4.0.4.0

   V4.0.4.0