ERP

  گروه سیستم های منابع انسانی


  سیستم جامع مدیریت منابع انسانی دوران، جامعترین ،یکپارچه ترین و منعطف ترین سیستم منابع انسانی موجود می باشد. این گروه سیستم ها به گونه ای طراحی شده اند كه می توانند بصورت همزمان انواع قوانین موجود در كشور از قبیل نظام مدیریت خدمات كشوری ، نظام هماهنگ پرداخت ، نظامهای امتیازی ، نظامهای لشكری و نظام مبتنی بر قانون تامین اجتماعی(قانون کار) را پشتیبانی كنند. طراحی سیستم‌ها به گونه ایست كه كلیه قوانین و آیین نامه‌ها بصورت پویا روی موتور قواعد موجود در نرم افزار تعریف شده اند. بنابراین تغییرات در آیین نامه‌ها و قوانین به سادگی توسط افراد آموزش دیده قابل انجام می باشند. همچنین با این مكانیزم طراحی، كلیه تغییرات در اطلاعات و قوانین با تاریخچه آنها نگهداری میشوند و در هر زمان امكان برگشت به عقب و اعمال قوانین روی اطلاعات قدیمی بر حسب قانون و اطلاعات نگهداری شده در هر تاریخی به سادگی قابل انجام است.

  زیر سیستم های اصلی :


      زیر سیستم پرسنلی و حکم کارگزینی :
      قابلیت صدور نزدیك به 200 نوع حكم از پیش تعریف شده با امکان صدور احکام اصلاحی شامل انواع استخدام، انتقال، انتصاب، ارتقاء، انفصال، اخراج، بازنشستگی و پایان خدمت و...

      زیرسیستم حضورو غیاب :
      بیش از 100 فیلد کارکردی با امکان محاسبه معوقات آن ها

      زیرسیستم ارزیابی عملکرد:
      انواع روش های ارزیابی شامل ارزیابی 360 درجه ، ارزیابی بالا به پایین و... بصورت فرایندی و مکانیزه با فرایندهای مکانیزه توزیع پرسشنامه ، جمع آوری پاسخها ، تحلیل و اعمال نتایج آن

      زیر سیستم حقوق و دستمزد :
      محاسبه حقوق، پاداش، کارانه، سنوات، بازخرید مرخصی، تسویه حساب و ... به همراه محاسبه معوقات

      زیرسیستم HSE :
      ارزیابی ریسک ها به روش های FMEA، FTA و...

      زیرسیستم نظام پیشنهادات :
      برگزاری انواع نظرسنجی ها ،پیشنهادات و انتقادات

      زیرسیستم جذب نیرو:
      پرسشنامه های شغلی، آگهی های استخدام، فرم های تحقیق، گزینش، مصاحبه، آزمون و....

      زیرسیستم تشکیلات و چارت سازمانی :
      مدیریت چارت سازمانی و طبقه بندی مشاغل ، پستها و شرح وظایف آنها

      زیرسیستم های مرخصی و ماموریت :
      به همراه فرایندهای مربوطه برای انواع مرخصی و ماموریت

      زیرسیستم خدمات رفاهی:
      درخواست انواع منازل سازمانی، انواع کمک هزینه های درمانی، تحصیلی، فوت، خدمات ورزشی و سفرهای زیارتی سیاحتی، خدمات مشاوره و مددکاری، انواع وام و تسهیلات، انواع صندوق و..... به همراه فرایندهای درخواست و تایید مربوطه

      زیرسیستم خدمات درمانی:
      انواع بیمه های تکمیلی، دنداپزشکی، تست های دوره ای، پرونده سلامت، هزینه های سرپایی، بستری، دفترچه های بیمه و.... به همراه فرایندهای درخواست و تایید مربوطه

      زیرسیستم خدمات آموزشی:
      ثبت نام کلاس های آموزشی، پرونده آموزشی، انواع نیاز سنجی ها، دوره ها و مباحث آموزشی، اثربخشی آموزشی و... به همراه فرایندهای درخواست و تایید مربوطه

      ESS (سلف سرویس ویژه کارکنان) :
      امکان ارائه انواع درخواستهای مختلف نظیر درخواستهای رفاهی، مرخصی ، ماموریت ، آموزشی ، خدمات درمانی ، تغییرات در مشخصات فردی و افراد وابسته توسط خود پرسنل ، امکان مشاهده وضعیت فرایند بررسی درخواستها ، امکان دسترسی کارکنان به تمامی گزارشات مربوط به خودشان و موارد مشابه

      MSS (سلف سرویس ویژه مدیران) :
      امکان دسترسی مدیران به تمامی اطلاعات، گزارشات و سوابق پرسنل زیرمجموعه خود درحیطه مجاز تعریف شده و همچنین امکان ارائه درخواست و یا تایید/رد درخواستهای مختلف مربوط به پرسنل زیرمجموعه و موارد مشابه.

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0